Opolszczyzna miejsca i ludzie

Opolszczyzna miejsca i ludzie

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: Lachur
ISBN: 978-83-89848-65-9
Format 135 x 190
Rok wydania 2008
Oprawa miękka
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Cena:
33,60 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Opolszczyzna: miejsca i ludzie to kolejna część opracowania, którego celem jest przybliżenie historii, środowiska geograficznego i zabytków jednego z ciekawszych regionów Polski. Śląsk Opolski bowiem – kraina o niezwykłym bogactwie kulturowym i wyraźnie zaznaczonej odrębności – budzi niezmienne zainteresowanie czytelników: turystów i miłośników tej Ziemi. Pierwsza część tej książki, zatytułowana Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, wydana była w 2006 roku (jej wznowienie, częściowo zmienione, ukaże się jeszcze w tym roku). 

Ze wstępu 
W 2006 roku ukazało się przygotowane przeze mnie opracowanie Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, będące zbiorem krótkich szkiców związanych z historią, kulturą, środowiskiem geograficznym i zabytkami regionu. Oddźwięk, jaki wzbudziło to opracowanie, a także kwestie, o których będzie mowa niżej, potwierdziły opinię, że mimo obecności na rynku coraz większej ilości propozycji wydawniczych o charakterze regionalnym książki tego typu cieszą się zainteresowaniem czytelników. Względy te spowodowały, że zdecydowałem się na przygotowanie kolejnego opracowania – o tej samej tematyce i w tej samej konwencji. 

Trudno, jak sądzę, wyobrazić sobie Polskę bez Górnego Śląska i trudno wyobrazić sobie Górny Śląsk bez Opolszczyzny, która przecież jest jego historyczną częścią. To region o bogatej kulturze, historii pełnej dziejowych zwrotów w ramach polskiej, czeskiej, austriacko-habsburskiej i niemiecko-pruskiej państwowości. Ta nieprzejrzysta, zagmatwana historia sprawia, że mieszkańcy tej ziemi nierzadko doświadczają poczucia dezorientacji, tym bardziej że zawiłe dzieje Opolszczyzny (jak i całego Górnego Śląska) często były bardziej przedmiotem propagandowych manipulacji niż tematem konsekwentnie zbudowanego systemu edukacyjnego w szkołach. Stąd też moja nadzieja, że oddawane do rąk Czytelnika wydawnictwo w jakimś stopniu może mieć charakter pomocy dydaktycznej w zakresie szeroko rozumianej kultury regionalnej. 

Publikacja ta nie jest typowym przewodnikiem turystycznym. Nie jest też (co wyraźnie podkreślam) pracą naukową. Stawia sobie inne zadanie: poprzez opis dosyć dowolnie wybranych problemów, zjawisk i miejsc, występujących na terenie tej jednej krainy historyczno-geograficznej, przedstawiany jest Czytelnikowi jej obraz. 

Cele opracowania można sformułować również z innego punktu widzenia. Otóż w czasach globalizacji, gdy przywiązanie do korzeni dla wielu przestaje być wartością, szczególnego znaczenia nabiera propagowanie lokalnego patriotyzmu, związków ze swoją Ziemią. Jak w każdym obszarze – dla jednych jest to sprawa powierzchowna i niewiele znacząca, dla drugich – uczucie istotne i mocne. 

Dziś, gdy jesteśmy we Wspólnej Europie, podkreśla się rolę „małych ojczyzn”, z których składa się nasz rodzimy kraj. Obszary te wyróżniają się szczególnymi, ukształtowanymi przez lata cechami środowiska geograficznego i etnicznego, miejscowymi obyczajami, budownictwem i kulturą. Cechy te, odrębne dla sąsiednich obszarów, stanowią o specyfice regionalnej, którą ceni się coraz bardziej – zarówno w poszczególnych krajach, jak i globalnie. Może zabrzmi to trochę górnolotnie, ale są też one ostoją tożsamości narodowej i kulturowej kraju, oraz walorów, które promujemy w świecie. Taką specyfiką odznacza się również Śląsk Opolski. 

To poczucie silnej przynależności do regionu, określanego mianem „ojcowizny” czy „małej ojczyzny”, wiąże się najczęściej z chęcią poznawania jego historii, miejsc i związanych z nim ludzi. Bez tego poznania, bez uczuciowego związania się z rodzinną ziemią nie będzie później jej orędowników, nie będzie ludzi, którzy będą dbać o jej interes. Również do tych treści nawiązuje proponowana książka. 

I wreszcie, mówiąc o ojczyźnie narodowej często utożsamia się ją z państwem – tym wielkim organizmem wytyczonym granicami, którego nieraz nie znamy dokładnie i nie jesteśmy w stanie pojąć w całej jego złożoności. Natomiast ta nasza „ojczyzna prywatna” to przede wszystkim kraina, w której wychowywaliśmy się, dorastali, a teraz żyjemy albo za nią tęsknimy. To ziemia leżąca w najbliższej okolicy, z polami, lasami, historią i ludźmi, którzy tę historię tworzyli. To ziemia znana nam od zawsze, niczym rodzinny dom, w którym znany jest każdy kąt, gdzie ma się swoje bezpieczne miejsce. Okazuje się jednak, że także wiedza o tej naszej „małej ojczyźnie” jest niekiedy znikoma. Mogę zatem jedynie mieć nadzieję, że ta książka pomoże tę wiedzę w jakiejś mierze uzupełnić czy poszerzyć. 

Na koniec chcę wyrazić wdzięczność wszystkim, których zaangażowanie i pomoc umożliwiła powstanie książki. Swojej rodzinie dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Serdeczne słowa podziękowania należą się także Recenzentowi tekstu. 

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :