MATEMATYKA. Zadania powtórzeniowe przygotowujące do matury. Zakres rozszerzony

MATEMATYKA. Zadania powtórzeniowe przygotowujące do matury. Zakres rozszerzony

Ocena produktu:
(0)
Wydawnictwo: ARS MATHEMATICA
ISBN: 978-83-922940-1-6
Format A4
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Ilość stron 244
Typ ksiązki Zbiór zadań
Dostępność:
Brak towaru
Matura 2016
Cena:
35,00 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Jest to publikacja przeznaczona dla maturzystów i ich nauczycieli – wszystkich, którzy chcą skutecznie przygotować siebie lub swoich uczniów do zmienionego od 2015 roku egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie rozszerzonym. O tym, jakiego rodzaju zmiany tego egzaminu są planowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, możemy przeczytać w „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2014/2015” (s. 9):

„Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne podstawy programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków.” (wyróżnienia nasze – M.K., E.K., E.Ś.)

Tak więc oczekuje się, że od 2015 roku uczeń przystępujący do matury w zakresie rozszerzonym poza sprawnością rozwiązywania typowych, schematycznych zadań, będzie także dysponował umiejętnością głębszego rozumienia pojęć matematycznych, umożliwiającą tworzenie różnych strategii rozwiązywania problemu (w tym również z zastosowaniem mniej standardowych metod). W tym kontekście ważna będzie także umiejętność wyboru najkorzystniejszej strategii (najkrótszej lub najmniej uciążliwej rachunkowo). W celu nabycia tej umiejętności niezbędna jest pewnego rodzaju biegłość w poruszaniu się pomiędzy różnymi działami matematyki, zarówno w zakresie definicji i twierdzeń, jak i metod rozwiązywania zadań.

Nasz zbiór zawiera ponad 500 zadań dobranych w taki sposób, żeby uczniowie przygotowujący się do matury w pełni osiągnęli opisane powyżej umiejętności. Zadbaliśmy również o to, żeby każde zadanie odnosiło się w sposobach rozwiązania do podstawy programowej.

Publikacja składa się z jedenastu rozdziałów:

 1. Liczby rzeczywiste. Wyrażenia algebraiczne
 2. Wielomiany. Funkcje wymierne. Przekształcenia wykresu funkcji
 3. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza i funkcja logarytmiczna
 4. Ciągi liczbowe
 5. Analiza matematyczna
 6. Trygonometria
 7. Geometria płaska
 8. Geometria analityczna
 9. Geometria przestrzenna
 10. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
  oraz
 11. Zestawy próbnych zadań maturalnych.

Każdy rozdział rozpoczyna się powtórzeniem najważniejszych definicji, twierdzeń i wzorów. Następnie znajdują się kolejno: zadania zamknięte (zadania testowe jednokrotnej odpowiedzi), zadania otwarte krótkiej odpowiedzi i zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Takie rodzaje zadań przewidziane są na maturze od 2015 roku.

W drugiej części zbioru znajdują się odpowiedzi do każdego zadania wraz z rozwiązaniami. Wiele zadań zostało rozwiązanych kilkoma sposobami, które nieraz wykorzystują pojęcia z różnych działów matematyki. W rozwiązaniach odwołujemy się do definicji, twierdzeń i wzorów, w tym celu przez nas ponumerowanych. Dodatkowym ułatwieniem w korzystaniu ze zbioru jest oznaczenie na marginesie zadań na dowodzenie.

Dużym, ważnym działem, który po kilku latach przerwy wraca na maturę, jest analiza matematyczna. Stosujemy ją w rozwiązaniach zadań z różnych działów. Aby ułatwić odnalezienie tych zadań, ich numery zostały wypisane na końcu książki.

Ponadto przy każdej odpowiedzi, w nawiasach, zostały zapisane punkty z podstawy programowej, wraz z oznaczeniami: R – zakres rozszerzony, P – zakres podstawowy, G – gimnazjum.

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :