Wydawnictwo MS

Wydawnictwo MS

Firma  specjalizuje się w wydawnictwach albumowych przedstawiających historię miast (regionów) w oparciu o dawną pocztówkę. Albumy te promują miasto (region) i ludzi, którzy budując nowe z pietyzmem odnawiają stare.
W dorobku znajduje się ponad 100 dużych wydawnictw albumowych, kilka mniejszych i 24 reprintów starych map. 

 

Produkty wydawnictwa: Wydawnictwo MS