VTM

VTM

VTM Polska to dział wydawnictwa PRESS & MEDIA. Grupy wydawniczej istniejącej na rynku od kilkunastu lat i zajmuje się między innymi produkcją oraz dystrybucją muzyki relaksacyjnej, terapeutycznej oraz profesjonalnej muzyki tła. 

Coraz szersze zainteresowanie się naszego rynku tym gatunkiem muzycznym oraz poszukiwania dobrych jakościowo i skutecznych nagrań, z jednoczesnym zwolnieniem z opłat za publiczne odtwarzanie doprowadziły do rozpoczęcia współpracy z niemieckim kompozytorem, psychologiem oraz muzykoterapeutą Dr. Arnd Steinem. W listopadzie 2005 roku w wyniku tej współpracy podpisano umowę licencyjną na mocy której, utworzono przedstawicielstwo Wydawnictwa VTM Dr. Stein w Polsce. W ramach tego przedstawicielstwa grupa PRESS & MEDIA otrzymała prawo reprezentowania interesów wydawnictwa VTM Dr. Stein na terenie Europy Wschodniej oraz dysponowania należnym VTM prawami autorskimi i pokrewnymi. Tym sposobem wypełniono dwie luki na rynku za jednym razem. Pierwszą, którą stanowił brak profesjonalnej i skutecznie oddziaływującej muzyki relaksacyjnej, drugą - brak dobrej jakościowo, skutecznej i uniwersalnej muzyki z prawem do publicznego odtwarzania bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych na rzecz OZZ, czyli organizacji takich jak Zaiks, Stoart, Sawp czy Zpaw. 

Kupując produkt VTM możemy być pewni zarówno jego najwyższej jakości jaki i tego, że oddziałuje pozytywnie na słuchacza. Dowodem tego są setki tysięcy sprzedanych płyt, oraz blisko ćwierć wieku tradycji marki VTM Dr. Stein na międzynarodowym rynku wydawniczym. 

Wraz z zakupem produktu VTM Dr. Stein w jego cenie klient nabywa bezterminowo prawa do bezpłatnej licencji w ramach której, każda osoba czy też podmiot posiadające oryginalny nośnik nagrań oraz fakturę zakupu produktu, może odtwarzać go w ramach swojej firmy, hotelu, restauracji, szpitala, gabinetu bez ponoszenia dodatkowych opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi takim jak Zaiks, Stoar, Swap oraz Zpaw. 

Produkty VTM to nie tylko płyty z muzyką relaksacyjną, terapeutyczną oraz uniwersalną muzyką wellness. To również znane i cenione od lat w wielu krajach programy terapeutyczne. Stworzone i opatentowane przez Arnd Steina programy oparte są na autohipnozie, aktywnej sugestii. Zawierają elementy treningu motywacyjnego, afirmacji oraz autosugestii. Dr. Arnd Stein to również spory dorobek publicystyczny oparty na 40 latach pracy zawodowej niemieckiego psychologa, terapeuty, muzyka oraz wybitnego kompozytora. Stworzył on szereg produktów uniwersalnych, dedykowanych dorosłym i dzieciom jak i specjalistycznym programom służącym celowej terapii.

Szeroka oferta muzyczny wydawnictwa VTM umożliwia również produkcję indywidualnych płyt z muzyką relaksacyjną oraz celową muzykoterapię. Produkcje takie nie są ograniczone czasem programu, jego doborem oraz nakładem. Przystępne ceny licencji, indywidualna szata graficzna jak i dowolność w opakowaniu sprawiają, że płyty z muzyką VTM wykorzystywane są często w celach promocyjnych.

Wszystkie płyty kompaktowe VTM są na terenie Polski zwolnione z opłat za publiczne odtwarzanie, a warunkiem zwolnienia jest posiadanie oryginalnego nośnika oraz dokumentu jego zakupu.

Mamy nadzieję, że tak szeroka i różnorodna oferta umożliwi każdemu słuchaczowi wybór zgodny z jego upodobaniami lub potrzebami. Serdecznie zapraszamy do zakupów jak i szerszej współpracy.

Produkty wydawnictwa: VTM