Foxe

 

Programy edukacyjne, licencje dla szkoły, dyskalkulia, dysortografia, dysleksja.

Programy dla dzieci klas szkoły podstawowej przeznaczone do terapii dysleksji i dysortografii.

 

Produkty wydawnictwa: Foxe