Epideixis

Epideixis

Wydawnictwo EPIDEIXIS jest niewielką polską firmą.

Zajmują się kreowaniem i wprowadzaniem na rynek systemów edukacji, pomocy dydaktycznych i zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z wielkim powodzeniem robią to już od kilkunastu lat.

Idea, która przyświeca w ich działaniach to EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ, gdyż uważają, że dzieci najszybciej, najłatwiej i najbardziej skutecznie uczą się i utrwalają wiedzę właśnie w trakcie zabawy.

MISJĄ jest dostarczanie dzieciom mądrych, o wysokim poziomie merytorycznym i o wysokiej jakości zabawek i pomocy edukacyjnych, które przez rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji, kreatywności i umiejętności logicznego myślenia pomagają im coraz lepiej poznawać i rozumieć otaczający je świat.

Wiodącym produktem w asortymencie Wydawnictwa EPIDEIXIS jest System Edukacji PUS, który łączy naukę, zabawę i samokontrolę. Znaczące miejsce w naszym asortymencie zajmują zabawki drewniane, w całości produkowane w Polsce z polskich materiałów.

PUS-y i inne produkty wykorzystują naturalną zdolność dzieci do uczenia się przez manipulowanie, badanie i działanie, czyli przez doświadczenie. Dzieci chętnie uczą się tego, co przyciąga je atrakcyjną treścią i formą, a takie właśnie są nasze pomoce. Umożliwiają one zindywidualizowane podejście do każdego dziecka oraz dostosowanie tempa pracy i nauki do poziomu jego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i ruchowego.

Przy wprowadzaniu nowych produktów kładą szczególny nacisk na ich wartość merytoryczną, trwałość, estetykę i funkcjonalność. Dzięki temu pomoce i zabawki Wydawnictwa charakteryzują się wysoką jakością. Dlatego znajdują wielu nabywców wśród rodziców, dla których mądre i aktywne wspieranie rozwoju własnego dziecka jest priorytetem. Są także chętnie używane przez nauczycieli i pedagogów w codziennej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkołach, świetlicach. Korzystają z nich psychologowie, logopedzi i terapeuci pracujący z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych lub z różnymi dysfunkcjami.

W roku 2013 produkty: Memo Przestrzenne „W świecie zwierząt”, gra logiczna „LABIrynt” oraz zabawka edukacyjna „Paluszek” zostały wyróżnione tytułem „Zabawki Roku”, co jest szczególnym potwierdzeniem uznania ekspertów oraz naszych klientów.

Produkty wydawnictwa: Epideixis