W myśl tezy Marii Montessori o bezpowrotnym wygasaniu możliwości efektywnego rozwoju zdolności dziecka warto zwrócić uwagę na naszą ofertę edukacyjnych układanek.

Pamiętajmy, że "czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał". Uczynimy dziecku ogromną szkodę, jeśli wspólnie – rodzice, nauczyciele i wychowawcy –  nie dopilnujemy we właściwym czasie rozwijania przez zabawę ukrytych zdolności, przekreślając bezpowrotnie tę niepowtarzalną szansę efektywnego rozwoju zdolności dziecka.

Jak zrozumieć przesterzeń