Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP
Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP
Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP
Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP
Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP

Trzecioteścik. Testy kompetencji dla 3 klasy SP

Ocena produktu:
(0)
ISBN: 978-83-933662-9-3
Format A4
Rok wydania 2013
Oprawa miękka
Ilość stron 104
Dostępność:
Brak towaru
Cena:
17,00 zł
15,30 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Publikacja pt. Trzecioteścik powstała z myślą o dzieciach, które- poprzez naukę i zabawę- chciałyby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności. Adresatem publikacji są również rodzice i nauczyciele, którzy chcą wspierać dzieci w tych działaniach. Zbiór pięciu testów, zawierających po kilkadziesiąt zadań, jest wygodnym i pożytecznym narzędziem w codziennej pracy dziecka. Zadania, które znajdują się w testach niniejszej publikacji są zgodne z zapisami nowej "Podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia", Zawierają jednak też takie, które poza tę "Podstawę" wykraczają. Zadania badają wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej technicznej. W zakresie każdej z tych edukacji wybrane zostały te umiejętności, które wydają się istotne do dalszej nauki dziecka i mają wyraźnie praktyczny charakter. Mają one na celu sprawdzić czy: w zakresie edukacji polonistycznej uczeń potrafi: korzystać z informacji zawartych w różnych tekstach przeznaczonych dla dzieci, między innymi: historyjkach obrazkowych, rysunkach, ilustracjach- połączyć je z opisem, zinterpretować, uzupełnić, nadać tytuł, uporządkować, wyeliminować intruza - bajkach, opowiadaniach, czasopismach, albumach, encyklopediach rozpoznawać je po zewnętrznych atrybutach, wskazywać autora i tytuł, wyszukiwać wyrazy i zdania w tekście, kalendarzach, instrukcjach obsługi, paragonach, planach lekcji, programach TVrozróżniać je między sobą, wyszukać i uporządkować zawarte w nich informacjesłownikach i encyklopediach- objaśnić znaczenia słów, porządkować je według alfabetu, formach użytkowych: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list- rozpoznać je i rozróżnić między sobą analizować i interpretować teksty kultury, czyli: w tekście literackim zaznaczyć wybrane fragmenty, określić czas i miejsce akcji, wskazać głównych bohaterów, zidentyfikować rozmówców, wyobrazić sobie słowa i myśli bohaterów, ustalić chronologię, wnioskować, interpretować tworzyć wypowiedzi, czyli: dostrzec różnicę między literą a głoską, podzielić wyrazy na sylaby, oddzielić wyrazy w zdaniach, zdania w tekście pisać krótkie formy wypowiedzi- opowiadanie, opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie pisać czytelnie, dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną oraz interpunkcyjną w zakresie edukacji matematycznej uczeń potrafi: liczyć, czyli: odliczyć w przód i w tył od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 zapisywać cyframi i odczytywać liczby w zakresie 1000 porównywać liczby w zakresie 1000 wykonywać działania, czyli: dodawać i odejmować liczby w zakresie 100 mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100 rozwiązywać łatwe zadania z niewiadomą w postaci okienka rozwiązywać zadania tekstowe, wymagające jednego działania wykonywać łatwe obliczenia pieniężne mierzyć, czyli: mierzyć i zapisywać wynik pomiaru długości, posługiwać się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr zważyć przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram używać określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; właściwie szacować i dobierać jednostki miary wagi, ciężaru i pojemności, rozpoznawać i porządkować, czyli :odczytywać liczby w systemie rzymskim od I do XII porządkować chronologicznie daty, zapisywać daty, wymieniać dni tygodnia i miesiące odczytywać wskazania zegarów wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługiwać się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta rozpoznawać: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty; rysować odcinki, obliczać obwody określać położenia obiektów rozpoznawać symetrię, powiększać figury, kontynuować regularność w szlaczkach w zakresie edukacji przyrodniczej uczeń: zna świat roślin i zwierząt, czyli: prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze opisuje życie w wybranych ekosystemach wymienia zwierzęta i rośliny, w tym egzotyczne zna zjawiska przyrodnicze, czyli: wyjaśnia zależność zjawisk od pór roku wyjaśnia wpływ zjawisk na życie ludzi, zwierząt i roślin w zakresie edukacji technicznej uczeń: zna środowisko techniczne, czyli: orientuje się w sposobach wytwarzania rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń przedstawia pomysły, planuje kolejne czynności, dobiera materiały i narzędzia. Niniejsza publikacja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń Instytutu Badań Kompetencji w diagnozowaniu osiągnięć uczniów.

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :