Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP
Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP
Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP
Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP
Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP

Pierwszoteścik. Testy kompetencji dla 1 klasy SP

Ocena produktu:
(0)
ISBN: 978-83-933662-1-7
Format A4
Rok wydania 2013
Oprawa miękka
Dostępność:
Dostępny w 5-7 dni
Cena:
17,00 zł
15,30 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Publikacja pt. Pierwszoteścik powstała z myślą o dzieciach, które – poprzez naukę i zabawę – chciałyby rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności. Adresatem publikacji są również rodzice i nauczyciele, którzy chcą wspierać dzieci w tych działaniach. Zbiór pięciu testów, zawierających po kilkadziesiąt zadań, jest wygodnym i pożytecznym narzędziem w codziennej pracy dziecka. Zadania, które znajdują się w testach niniejszej publikacji są zgodne z zapisami nowej „Podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach kształcenia”, zawierają jednak też takie, które poza tę „Podstawę …” wykraczają. Zadania badają wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej. W zakresie każdej z tych edukacji wybrane zostały te umiejętności, które wydają się istotne do dalszej nauki dziecka i mają wyraźnie praktyczny charakter. Mają one na celu sprawdzić czy: w zakresie edukacji polonistycznej uczeń potrafi: czytać, czyli:odczytywać uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, znać wszystkie litery alfabetu, czytać i rozumieć proste, krótkie teksty, posługiwać się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, rozumieć sens historyjek obrazkowych, pisać, czyli: dbać o estetykę i poprawność graficzną pisania, pisać, przepisywać, pisać z pamięci proste, krótkie zdania, w zakresie edukacji matematycznej uczeń potrafi: wykonywać czynności, ważne dla uczenia się matematyki, czyli:porównywać,układać obiekty w serie,klasyfikować, wyprowadzać kierunki względem siebie i względem innych obiektów,pomniejszać, powiększać figury, dostrzegać symetrię, liczyć, czyli: dostrzegać regularność dziesiątkowego sytemu liczenia, zapisywać liczby cyframi (do 10), wymieniać kolejno liczebniki (do 20), wyznaczać sumy i różnice (do 10), rozwiązywać zadania z treścią stosując zapis cyfrowy i znaki działania, mierzyć, czyli: odmierzać linijką i porównywać długości obiektów,ważyć i porównywać wagi różnych obiektów,odmierzać płyny i porównywać pojemność różnych naczyń,nazywać dni w tygodniu i miesiące w roku, rozpoznawać czas na zegarze, wykonywać proste obliczenia pieniężne, w zakresie edukacji przyrodniczej uczeń: zna świat roślin i zwierząt, czyli: rozpoznaje życie w wybranych ekosystemach, wymienia zwierzęta i rośliny, w tym egzotyczne, zna zjawiska przyrodnicze, czyli: dostrzega zależność zjawisk od pór roku, dostrzega wpływ zjawisk na życie ludzi, zwierząt i roślin, w zakresie edukacji technicznej uczeń: zna środowisko techniczne, czyli: orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia pomysły, planuje kolejne czynności, dobiera materiały i narzędzia. Niniejsza publikacja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń Instytutu Badań Kompetencji w diagnozowaniu osiągnięć uczniów

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :