Innowatyka w edukacji

Innowatyka w edukacji

Ocena produktu:
(0)
Autor: Ewa Smak
ISBN: 978-83-62687-51-0
Format B5
Rok wydania 2014
Oprawa miękka
Ilość stron 190
Dostępność:
48 godzin
Cena:
35,00 zł
Wybierz ilość:
sprawdź koszty wysyłki

Innowatyka w edukacji to publikacja przedstawiająca zarys kształtowania się nowego kierunku – innowatyki pedagogicznej. Omawiając kwestie twórczości pedagogicznej, zwraca się tu szczególną uwagę na to, że w edukacji nastawionej na rozwój najistotniejszą rolę pełni nauczyciel-innowator, który w swojej pracy zawodowej wprowadza rozwiązania charakteryzujące się oryginalnością, trafnością, ale także użytecznością społeczną.

Jednak aby nauczyciel stał się samodzielnym, twórczym fachowcem, niezbędne jest podjęcie szeregu działań, które kandydatów na pedagogów przygotują do pracy zawodowej. Dlatego też część książki koncentruje się na wyznacznikach warunkujących działalność innowacyjną nauczycieli. Z jednej strony są to cechy osobowościowe przyszłych pedagogów, z drugiej – szereg czynników pozapodmiotowych, czyli np. społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych, wśród których szkoła, jako organizacja innowacyjna, funkcjonuje. Autorka sygnalizuje, że niebagatelną rolę w omawianym procesie innowacyjnym odgrywa postęp technologiczny – a zwłaszcza nowe media.

Niniejsza książka to także przegląd stanowisk w tej domenie oraz uporządkowany zbiór fundamentalnych pojęć dotyczących innowacji pedagogicznych, czyli punkt wyjścia dla rozważań, a także działań, zmierzających ku realizacji idei innowacyjnych we współczesnej pedagogice. Adresatami niniejszego opracowania mogą być przede wszystkim pracownicy nauki, organizatorzy ruchu innowacyjnego, przedstawiciele administracji oświatowej, nauczyciele oraz studenci pedagogicznych kierunków studiów w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, a także wszyscy ci, którzy interesują się problematyką zmian i innowacji we współczesnym systemie oświatowym.

Z recenzji:

„Przyjmuję z uznaniem inicjatywę opublikowania książki Innowatyka w edukacji, bowiem rozwija się nurt działań innowacyjnych szkół wynikających z założeń nowoczesnej edukacji oraz rozwija się również dziedzina refleksji teoretycznej i metodycznej w pedagogice, przede wszystkim w dydaktyce ogólnej, związanej z innowatyką, innowacjami, innowacyjnością, postępem pedagogicznym, rozwijaniu tych nurtów powinno towarzyszyć bieżące diagnozowaniestanów rzeczy i wyznaczanie dalszych kierunków działań”.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka

 

„Książka Ewy Smak zasługuje na szczególną uwagę ze względu na aktualność zawartej w niej problematyki cennej zwłaszcza w kształceniu nauczycieli. Autorka opierając się na istocie innowatyki, jako subdyscypliny zajmującej się wiedzą o innowacjach i procesach innowacyjnych próbuje uporządkować dotychczasowy dorobek na ten temat na gruncie działalności edukacyjnej. […] słusznie zauważa powszechne wśród nauczycieli zainteresowanie tematyką zmian i innowacji w praktyce edukacyjnej, bowiem nowa jakość szkoły tworzona jest przez nauczycieli. Od ich postawy zależy, czy w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej będą ograniczać się tylko do standardów na miarę przeciętnego ucznia i przeciętnych efektów ich rozwoju czy potrafią nadać priorytetowy charakter innowacyjnej, twórczej edukacji, rozwijaniu kreatywności i zdolności swych podopiecznych. Tylko nauczyciel, który reprezentuje pozytywne postawy wobec innowacyjności, kreatywności i sam jest kreatywny, jest zdolny rozwijać te same cechy u swych uczniów. […] Z pełnym przekonaniem stwierdzam, iż wydanie książki będzie bardzo korzystne dla dorobku związanego z kształceniem nauczycieli. Książka będzie wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca, na zajęciach w instytucjach kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także w ich samokształceniu”.

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

Podziel się swoją opinią na temat produktu!

Ten produkt nie posiada żadnych opinii.

Złap okazję! Czas leci...

Śpiesz się, oferta kończy się za:
: : :